Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

karolka2302
Kocham Cię, ale chyba tego nie rozumiesz..
— S. to do Ciebie
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

November 14 2017

karolka2302
6554 9b0e 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
karolka2302
2079 9d47 420
Reposted fromsavatage savatage vialeszekzukowski leszekzukowski
karolka2302
Czemu musiałeś tak zajść mi za skórę? 
Przecież nie miałam z tobą dużego kontaktu 
Przecież wiedziałam jaki jesteś, a i tak coś ciągnęło mnie do ciebie 
Ty nic z tego sobie nie robiłeś 
Z tego "czegoś" co było między nami 
Niby nie zauważałeś czym cię darzę i zajmowałeś się inną 
A ja ? 
Teraz cierpię przez to gówno 
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
karolka2302
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viasummerkiss summerkiss
karolka2302

Porozmawiajmy w końcu o mnie. 

— ja
4558 c007 420
Reposted fromdivi divi viamoname moname
karolka2302

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku

October 27 2017

karolka2302
6813 b412 420
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaolimpia olimpia
karolka2302
6842 c616 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolimpia olimpia
karolka2302
3371 2c74 420
Pomroki Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolimpia olimpia
karolka2302
7896 198e 420
karolka2302
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaolimpia olimpia
karolka2302
karolka2302
6629 be2a 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viaolimpia olimpia
karolka2302
4587 27fa 420
Reposted frompiehus piehus viaolimpia olimpia
karolka2302

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaolimpia olimpia
karolka2302
6800 d04c 420
Reposted frompiehus piehus viaolimpia olimpia
karolka2302
9790 844a 420
Reposted fromiblameyou iblameyou viaolimpia olimpia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl