Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

karolka2302
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
karolka2302
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
karolka2302
2025 26fb 420
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viacenturylove centurylove
karolka2302
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viacenturylove centurylove
karolka2302
8069 a852 420
karolka2302
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść ~ Katarzyna Wołyniec
— konkretnie jeden numer i jeden adres
karolka2302
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
karolka2302
Nie przypuszczałam, że można tak bardzo za kimś tęsknić...
karolka2302
Popsułam wszystko, na czym najbardziej mi zależało...
— kolejny raz
karolka2302
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
karolka2302
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
karolka2302
Zrobiłeś mi taką przykrość, że nie jestem w stanie tego opisać. Zrysowałeś mnie już na zawsze. Myślę, że to moment krytyczny. Coś we mnie zamknąłeś. Przejebałeś coś we mnie!
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
karolka2302
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
karolka2302
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
karolka2302
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
karolka2302
Oddajcie mi tą jesień, gdy myślałam, że jest źle.  Teraz wiem, że to "źle" może być dużo gorsze niż mi się wtedy wydawało..
— zwykła jak zawsze
karolka2302
Już sama nie wiem, co do Ciebie czuję. Jesteś daleko - nienawidzę Cię.
Pojawiasz się w zasięgu wzroku - jestem w stanie wszystko Ci wybaczyć, byle tylko mieć Cię obok.

... to miłość?!
— zwykła jak zawsze
karolka2302
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
karolka2302
Abonent chwilowo niedostępny...
Chwilowo? Dla mnie niedostępny już na zawsze!
— zwykła jak zawsze
karolka2302
7348 f807 420
...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl