Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

karolka2302
Nigdy tak bardzo nie byłeś całym moim światem jak teraz, kiedy Cię w nim nie ma.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
karolka2302
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
karolka2302

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viasmutnazupa smutnazupa
6128 5f6b 420
karolka2302
Reposted fromFlau Flau viamoname moname
karolka2302
Reposted fromFlau Flau viamoname moname
karolka2302
6633 176f 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamoname moname
karolka2302

Wydaje mi się, że na świecie są ludzie, którzy tak zostali stworzeni, że nigdy nie będą odczuwać szczęścia. Będą sypiać z pięknymi kobietami o ciałach doprowadzających innych do szaleństwa (bądź absolutnie przystojnymi mężczyznami) i czuć, że im czegoś brakuje.

Będą mieć świetną pracę, która innych doprowadziłaby do kompletnej zazdrości, i będzie im czegoś brakowało. Będą kochani, hołubieni i nigdy nie opuści ich uczucie niedosytu. Będą zawsze analizować zachowania innych, sytuacje, zdarzenia, szukać niewiadomo czego. Myślę, że są tacy ludzie.

Sam taki jestem.

— Pokolenie Ikea
Reposted frombylejaka bylejaka viasmutnazupa smutnazupa
5133 2f9d 420

erik.trent Dallas, Texas

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viamoname moname
karolka2302
Odetchnij. A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N. Belcik

September 15 2017

karolka2302
5001 b1ca 420
Reposted fromvandalize vandalize viapasisia pasisia
karolka2302
3831 e85d 420
Scarlett Johansson...
Reposted frombearded bearded viapasisia pasisia
1978 703c 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaNieznosny Nieznosny
7440 d742
Reposted fromamatore amatore viaNieznosny Nieznosny
7470 d2ec 420
Reposted fromdivi divi viaNieznosny Nieznosny
7483 1e02
Reposted fromdivi divi viaNieznosny Nieznosny
karolka2302
Reposted fromzatora zatora viaNieznosny Nieznosny
2391 38f9 420
karolka2302
karolka2302
5653 f14f 420
s11e10
Reposted fromhtheory htheory viaNieznosny Nieznosny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl